Đảm bảo y tế cho 13 tình huống thiên tai, úng ngập

Sở Y tế Hà Nội vừa xây dựng kế hoạch đáp ứng y tế cho các tình huống thiên tai, ngập úng trên địa bàn thành phố năm 2017.

13 tình huống dự kiến đã được ngành y tế đưa ra tập trung vào việc vỡ đê, đập, hồ thủy lợi; thảm họa sập, đổ các công trình xây dựng, sự cố rò rỉ, phát tán hóa chất độc hại; động đất…ảnh hưởng đến sức khỏe và đời sống của hàng trăm nghìn người dân trên địa bàn thành phố.
 
Để ứng phó với các tình huống thiên tai, úng ngập, Sở Y tế đưa ra các nhiệm vụ cụ thể về tổ chức hệ thống chỉ huy; xây dựng phương án đảm bảo công tác y tế, tham gia cứu trợ và đảm bảo đời sống; huấn luyện và tuyên truyền.


 
Sở Y tế yêu cầu các đơn vị củng cố, kiện toàn Ban chỉ huy công tác phòng chống thiên tai – tìm kiếm cứu nạn – cứu trợ và đảm bảo đời sống; chuẩn bị tốt phương châm “bốn tại chỗ”; duy trì chế độ trực, đảm bảo thông tin để kịp thời tổ chức chỉ đạo, ứng phó các tình huống xảy ra; bảo đảm đầy đủ cơ số, chất lượng cơ sở vật chất, thuốc, trang thiết bị y tế để phục vụ công tác phòng chống thiên tai – tìm kiếm cứu nạn – cứu trợ. Xây dựng kế hoạch tập huấn, huấn luyện kỹ thuật sơ cấp cứu nạn nhân và xử lý vệ sinh môi trường theo chức trách được giao. Vận động nhân dân phòng, chống thiên tai, dự trữ lương thực, nước sạch, phèn chua và thuốc y tế thông thường trong thời gian một tháng; tuyên truyền cho bệnh nhân tại các cơ sở khám chữa bệnh và người dân tại cộng đồng về công tác phòng chống dịch bệnh sau mùa mưa bão.
 
Sở Y tế yêu cầu các đơn vị trong ngành nghiên cứu kỹ các tình huống thiên tai có thể xảy ra, căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ cụ thể của đơn vị để xây dựng phương án đảm bảo công tác y tế, tham gia cứu trợ và đảm bảo đời sống ngành y tế năm 2017 cho đơn vị mình dựa theo phương châm bốn tại chỗ sát với thực tế. Lập phương án phù hợp với tình hình của địa phương, rà soát và chuẩn bị đầy đủ lực lượng, vật tư, phương tiện, các điều kiện để đảm bảo thực hiện phương án phòng chống thiên tai – tìm kiếm cứu nạn – cứu trợ…
 
Đặc biệt, Sở Y tế yêu cầu TTYT Dự phòng Hà Nội tăng cường giám sát dịch bệnh tại cộng đồng, xử lý kịp thời không để dịch lan rộng như tiêu chảy cấp, sốt xuất huyết, bệnh về mắt, da liễu… Hướng dẫn TTYT các quận, huyện, thị xã phương pháp xử lý môi trường, nguồn nước, các biện pháp phòng chống dịch bệnh thường xảy ra trong và sau bão lũ; đồng thời tuyên truyền cho người dân tại cộng đồng biết cách giữ gìn, xử lý nguồn nước sinh hoạt, phòng chống dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe cho gia đình và cộng đồng.
 

Phương Nga