Bệnh viện đa khoa huyện Quốc Oai xây dựng môi trường không khói thuốc

Nhằm nâng cao nhận thức của đội ngũ cán bộ y tế về tác hại thuốc lá và khói thuốc lá thụ động đến sức khỏe và môi trường làm việc,Bệnh viện đa khoa huyện Quốc Oai đã chủ động triển khai các biện pháp thực hiện cơ sở y tế không thuốc lá.
Bệnh viện treo biển cấm hút thuốc tại những nơi dễ quan sát.

Cụ thể, ngay từ đầu năm, bệnh viện đã xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện phòng chống tác hại thuốc lá; thành lập Ban chỉ đạo về phòng chống tác hại thuốc lá trong bệnh viện và phân công cụ thể cho từng thành viên; tổ chức ký cam kết thi đua giữa các khoa, phòng với công đoàn bệnh viện nhằm tạo sự đồng thuận cao trong việc cấm hút thuốc lá tại bệnh viện.
 
Ngay tại cổng bệnh viện, các khoa, phòng, dãy hành lang, đặc biệt là khu vực khoa khám bệnh và khu vực chờ của bệnh nhân, bệnh viện thực hiện treo biển “cấm hút thuốc” và treo biển báo “không hút thuốc lá ”. Tại khu vực căng tin, bếp ăn trong khuôn viên bệnh viện tuyệt đối không bán thuốc lá và xử lý nghiêm nếu vi phạm.
 
Đồng thời, bệnh viện quán triệt đến toàn bộ cán bộ, nhân viên tuyệt đối không hút thuốc trong phòng làm việc và trước mặt người bệnh. Đưa nội dung không hút thuốc trong cơ quan vào tiêu chí thi đua của cá nhân và khoa, phòng tại bệnh viện.
 
Bệnh viện đẩy mạnh việc thực hiện tuyên truyền với các khẩu hiệu “không hút thuốc lá trong bệnh viện”, “ngành y tế nói không với khói thuốc”, đặc biệt là xây dựng các nội dung tuyên truyền hưởng ứng Tuần lễ quốc gia không khói thuốc (25-31/5), ngày Thế giới không thuốc lá (31/5), quán triệt phổ biến Luật Phòng chống tác hại thuốc lá, tuyên truyền các kế hoạch phòng, chống tác hại thuốc lá  của ngành y tế tới toàn thể cán bộ viên chức, người lao động, bệnh nhân và người nhà bệnh nhântại bệnh viện.
 
Ban lãnh đạo và công đoàn bệnh viện thường xuyên tổ chức kiểm tra, giám sát về việc triển khai thực hiện không hút thuốc lá kết hợp  kiểm tra quy chế chuyên môn tại các khoa, phòng.Công tác sơ kết, đánh giá rút kinh nghiệm trong triển khai thực hiện cơ sở y tế không thuốc lá, biểu dương khen thưởng các cá nhân, tập thể được tiến hành đều đặn hàng quý và từng năm.

Phương Nga